Skifertypene og deres særpreg

Den dominerende skifertypen i Norge er grå kvartsittskifer. Farge, struktur og egenskaper varierer en del.

I Alta blir skiferen saget eller klippet. På Oppdal blir det meste av bearbeidingen gjort ved å hugge/knekke kanten på skiferen. Prinsippet kan sammenlignes med å dele glass. Skiferen fra Otta er en fylittskifer, for det meste svart eller koksgrå av farge. Rundt sprekkdannelser og i de øverste lagene i bruddet er skiferen ofte rustfarget. Brukt som takskifer og på fasader vil denne skiferen gradvis bli gyllen og rustfarget.