Geologi Otta-skiferen

Ottaskiferen er avsatt som leire og fin sand i et grunt marint basseng utenfor og ved siden av elvedelta for ca. 480 millioner år siden.

Mellom avsetningsalderen og ca. 400 millioner år siden ble disse avsetningene deformert og omdannet i den samme kaledonske fjellkjededannelsen som Altaskiferen.

Fyllittskifer

Ottaskiferen er som nevnt en fyllittskifer, på grensen til en glimmerskifer, og den inneholder finkornet lys glimmer, kloritt, kvarts og feltspat som hovedmineraler. I tillegg finnes opptil 5 cm lange nåler av hornblende og små granatkrystaller. Hornblendenålene opptrer ikke retningsorientert i motsetning til glimmeren, det skyldes at hornblende er dannet under avtakende trykkforhold. Ottaskiferen inneholder dessuten et karakteristisk kis-mineral, nemlig magnetkis, og det er dette som gjør at skiferen endrer farge (”ruster”) over tid når den utsetets for luft og fuktighet.