Tak

Taket er husets femte og viktigste fasade.

Historisk har skifertak lange tradisjoner, og er det første kjente bruksområdet av et visst omfang. I områder med forekomster av spaltbar skifer, har det vært lagt skifertak i mange hundre år. Det kan dokumenteres uttak av skifer til tak tilbake til middelalderen.  Den eldste formen for takskifer er bruddheller.

Et skifertak er varig, vedlikeholdsfritt og vakkert. Få andre bygningsmaterialer blir mer gjenbrukt enn norsk takskifer. Kvaliteten er så enestående og tidløs, at om et 100 år gammelt hus rives, så kan takskiferen gjenbrukes på et nytt hus.

I dag er det to hovedtyper av bearbeidet takstein; firkantstein og lappstein. I tillegg produseres flere varianter, som rektangulærstein m.m. Det benyttes også bruddheller til taktekking.  Firkantsteinen monteres diagonalt med spissen ned, lappsteinen med den runde kanten ned.

Av den bearbeidede taksteinen er det mange forskjellige dimensjoner.