Kvalitet

Norsk skifer har fått ry på seg for å være av spesielt høy kvalitet, kjent for sitt pene utseende, for den slette overflaten, og for sine nøytrale farger.

Fleksibelt

Skifer er derfor et materiale som passer utmerket sammen med andre bygningsmaterialer som tre, stål, aluminium og betong. De norske skifrene påvirkes verken av syrer, kulde eller varme, og de er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Skifer brytes ned svært sakte, og levetiden er så lang at den kun er av teoretisk interesse. Det er derfor ikke uten grunn at norsk skifer er førstevalget når man velger et tak av stein.

Sett fra miljøregnskapsmessige betraktninger kommer norsk skifer meget godt ut sammenlignet med alternative produkter av betong, keramiske fliser m.v. Det er betegnende at i markedsføringen av slike produkter brukes det av og til uttrykk som ”skiferlook” og ”skiferfarge”.

Trender

Selv om skifer på mange måter er et tidløst produkt, og mange av dem, som for eksempel takstein, trappetrinn og gulvflis, er identiske med de som ble produsert for 100 år siden, opplever skiferbransjen at det er trender også her. For noen år siden var skifermurstein veldig populært. I dag brukes det i stedet mye (mer) tørrmur, og til kraftigere murer, for eksempel i veiskråninger, murblokk. Denne utviklingen er positiv fordi råstoffutnyttelsen øker, og derved bidrar til en bedre økonomi i skifernæringen.

Eksport

Det er sannsynligvis mindre kjent at norske skiferprodukter blant annet er benyttet til innredning av butikklokaler hos Cartier, på gulvene i Louvre i Paris, på fasader i Hong Kong og på strandpromenaden i Bacelona. Flere flyplasser og jernbanestasjoner i Europa har gulv og trapper med norsk skifer. I noen områder i Nord-Italia og deler av Sveits er norsk skifer et mye brukt takmateriale.

Skandinavisk

I Norge og Skandinavia består berggrunnen av gamle bergarter. Alderen bidrar til at norsk og skandinavisk skifer er kjent for sin høye kvalitet. Bestandighet mot ytre påvirkninger som for eksempel frost og syre er viktige egenskaper. Alle skifertyper med natur overflate betegnes som sklisikre. Det er en viktig egenskap for blant annet bruk på fortau og trapper. Norsk skifer benyttes også i offentlige og private badeanlegg hvor sklisikkerhet er et ufravikelig krav.

Bærekraftig

Tradisjonelle produkter av skifer brukes fortsatt til tak, trapper, belegning mv, som for hundre år siden. Arkitekter og landskapsarkitekter bidrar i stor grad til nye, spennende og spenstige prosjekt der norsk skifer er med på å sette sitt preg. Skifer på store arealer i både private og offentlige rom, ute og inne, styrker vår identitet. Naturproduktet norsk skifer er kortreist, har lang levetid og kan gjenbrukes. Dette er gunstige faktorer når det skal utarbeides miljøregnskap, noe som har stadig større fokus ved offentlige innkjøp.