Alta Skiferbrudd SA

Vel 90 medlemmer i samvirkeforetaket Alta Skiferbrudd SA er aktive skiferprodusenter i Alta. Selskapet utvinner i dag skifer fra 30 større og mindre brudd.

Alta Skiferbrudd SA ble stiftet 30.3.1933 og fikk fra starten konsesjon på alle skiferforekomster i Alta. Selskapet ble stiftet som andelslag og fikk enerett på kjøp og salg av medlemmenes skiferprodukter.

Samvirkeforetak

Selskapet er i dag organisert som et samvirkeforetak etter den nye samvirkeloven. Et vilkår for å bli medlem er at søkeren er hjemmehørende i Alta kommune. I 2010 var det 91 medlemmer som leverte skifer til selskapet. Det ble da tatt ut fjell i ca. 18 ulike brudd. Medlemmene leverer sine produkter til andelslagets lager og kai i Bossekop eller direkte til saging og bearbeiding ved Peska Sag as, som etter avtale utfører saging for Alta Skiferbrudd SA.

Skiferbruddene

Forekomstene med altaskifer ligger i øst-vest retning 15-20 km sør for bunnen av Altafjorden. Forekomstene finnes i Nalganasdekket, som er rundt 400 millioner år gammel. Skiferen i Altabruddene har en grågrønn overflate.

I Altadalen startet skiferutvinningen i Peska i 1905, Detsika i 1906 og Langvannet i 1920. I Tverrelvdalen startet utvinningen i Stilla i 1928.

Rundt 30 store og mindre brudd er operative i dag, fordelt på tre driftsområder: Peska-Langvann, Detsika og Stilla i Skomakerdalen). Utvinning av skifer foregår som dagbrudd i fire forskjellige steinbrudd. Skiferen bearbeides ved bruddene og ved skiferkaia i Bossekop. Skiferen kan klippes, sages og slipes.

Markedsføring og salg

I Alta er det etablert et eget salgsselskap, Altaskifer AS som står for markedsføring og salg av all skifer produsert i Alta. Altaskifer AS  eksporterer skifer til kontinentet, og lokalt i Alta er skiferen mye brukt som takstein og heller på gulv og inngangsparti. Ca. 40 % av produsert skifer selges gjennom Alta Skiferbrudd BV som har enerett på salg utenom Norden. Alta Skiferbrudd BV eier 50 % av dette selskapet som er lokalisert i Eemshaven i Nederland.