Norsk skifer

Norsk skifer er et fellesnavn på skifer som tas ut i norske skiferbrudd. Norskskifer.no er en nettportal drevet av 5 norske skiferprodusenter.

Norskskifer.no

Nettportal og informasjonsbase opprettet og drevet av 5 norske skiferprodusenter. Formålet er at norskskifer.no skal formidle og gjøre tilgjengelig bedriftsnøytral informasjon om norsk skifer til arkitekter, forhandlere, entreprenører og byggherrer. Nettstedet skal gjennom dette bidra til økt kunnskap og bruk av norsk skifer. De norske produsentene bak nettstedet er Alta Skiferbrudd SA, Liskifer AS, Minera Norge AS, Oppdal Sten AS og Palmer Gotheim AS.

Norsk skifer

Norskskifer er et fellesnavn på skifer som tas ut i norske skiferbrudd og videreforedles av norske skiferprodusenter. Samtlige av dagens norske skiferbrudd ligger i skyvedekker som ble ført inn over det norske grunnfjellet under den kaledonske kontinentkollisjon for rundt 400 millioner år siden. Skiferen i Alta, Lierne og Oppdal er kvartsittskifer. Skiferen i Otta er fyllittskifer.