Produktgrupper

Norske skiferprodusenter leverer skifer til ulike formål og i ulike varianter. De vanlige skiferproduktene er inndelt i ulike produktgrupper.

Produktgrupper og produktnavn kan variere fra produsent til produsent og fra landsdel til landsdel. De seks produsentene som står bak Norsk Skifer, har blitt enige om å utvikle standardiserte beskrivelser.

De viktigste produktgrupper er belegningsskifer, bruddskifer, fasadeskifer, kantskifer, murskifer, plateskifer, skiferavdekning, skiferflis, skifermøbler, skiferplater, spesialskifer, takskifer, trappeskifer og vindusskifer.

Innenfor de ulike produktgrupper produseres det produkter i ulike varianter og sorteringer. Det vil normalt være prisgunstig å velge skifer i standard mål og sorteringer. Produsentene vektlegger imidlertid også å kunne levere spesialprodukter og produkter med spesialmål.

{file:alt_text}

Kantskifer

Produktgruppen kantskifer omfatter produktene kantstein og råkopp.

{file:alt_text}

Plateskifer

Produktgruppen plateskifer omfatter produktene råflis, råheller, hugneheller, knekteheller og sagaheller.

{file:alt_text}

Skiferplater

Produktgruppen skiferplater omfatter produktene hogne heller, tokantheller og råplater.