Oppdal-skiferens historie

Oppdalskiferen har mange paralleller til Otta- og Altaskiferen når det gjelder utviklingstrekkene. Også her startet utnyttelsen tidlig. Den første skriftlige omtalen er fra 1689. Skiferen ble imidlertid stort sett brukt lokalt, med grovt tilhugne heller til båsskiller, trapper og på gulvet foran ovnen. Forandringen kom med byggingen av Dovrebanen, som muliggjorde utskiping av store kvanta på en rimelig måte.

Olaf Skaslien, ingeniør med ansvar for bygningsmassen i tilknytning til jernbaneanlegget, så den skifrige steinen i jernbaneskjæringene, og mente at den måtte være egnet til husbygging. Etter en tid sa han opp jobben og stiftet i 1923 Opdal Stenindustri. Ved inngangen til 1930-årene var ca. 50 mann ansatt med utgangspunkt i bruddene nede i dalen.

Eksportpotensial

Man så at skiferen hadde et eksportpotensial, og deltok på messer i inn- og utland, bl.a. med en sølvmedalje fra Barcelona som resultat. I 1932 ble nok et firma etablert. Dette hadde virksomheten sin oppe på fjellet, på nesten 1000 meters høyde, med de utfordringer det medførte både klima- og transportmessig. En taubane kom på plass i 1937, og hesten fikk omsider avløsning.

Depresjonen på 30-tallet var en tung tid, men man kom seg gjennom den. Etter hvert kom det mange mindre firmaer til i tillegg til de to store, og på det meste, i 1960, beskjeftiget 15 firmaer ca. 200 mann. På denne tiden kom de første maskinene, noe som revolusjonerte arbeidsforholdene for de ansatte samtidig som de bidro til en mer effektiv produksjon. Fra å arbeide utendørs, via enkle huggerskur og til dagens produksjonslokaler har det skjedd en enorm forbedring av de ansattes arbeidsforhold.

Tre bedrifter i dag

Mekaniseringen medførte at småbedriftene etter hvert fikk problemer. En effektiv maskinpart krever et visst produksjonsomfang for at driften skal være regningssvarende. I dag er det tre bedrifter av betydning igjen i Oppdal, nemlig Palmer Gotheim Skiferbrudd med 13 ansatte, Oppdal Sten med 38, og Minera Skifer med ?? ansatte. Oppdal er også hovedkontor for virksomhetene som Minera Skifer har på Otta, Dovre, i Offerdal og Alta.

I dag foregår produksjonen i moderne lokaler, der enkelte produkter videreforedles via saging, sliping eller børsting. Håndverket holdes imidlertid i hevd fordi en vesentlig del av produksjonen fortsatt spaltes og hugges manuelt.  

Tradisjonelt har Oppdalskiferen hatt hovedmarkedet sitt innenlands, og de to minste bedriftene har liten eksport i motsetning til Minera Skifer som eksporterer en stor del av produksjonen sin.