Altaskiferens historie

I Alta ble det i 1850-årene bygget veier mellom de forskjellige bygdene i Alta- og Tverrelvdalen. Mange av bøndene her arbeidet i kobbergruvene i nærheten eller med malmtransport. På denne tiden ble Alta kirke og Alta sykehus bygget, og til disse byggene trengte man taktekkingsmateriale, og foretaksomme personer så muligheter for ny virksomhet. 25 år senere hentet 20 altaværinger inntektene sine fra skiferproduksjon.

Oppbygging av Ålesund

Oppbyggingen etter bybrannen i Ålesund i 1904 medførte en voldsom etterspørselsøkning etter takstein, og økt fokus på brannsikring medførte at mange andre byer også så seg om etter et brannsikkert taktekkingsmateriale. Skiferproduksjon, og da i alt vesentlig produksjon av takstein, ble i løpet av kort tid hovednæringen i Alta, og i 1910 arbeidet 200 mann i næringen, og det økte til 300 i 1920, og videre til over 500 i 1930.
Etter hvert kom nye produkter som klipt gulvflis og hugne heller til, og omkring 1933 hadde nærmere 600 innbyggere skiferproduksjon som yrke. Etter krigen og gjenoppbyggingen ble behovet for skifer enda større, og produksjonen nådde nye høyder.

Det er relativt kort avstand fra skiferbruddene til sjøen i Alta, og sjøtransport bidro til at skiferen enkelt kunne transporteres til Ålesund og andre byer langsetter norskekysten, og etter hvert også til land på kontinentet. Holland har i alle år vært en stor avtaker av skifer fra Alta, og i perioder har så mye som 70 % av produksjonen blitt eksportert. 

Allmenningsrett

I Alta har man en spesiell organisasjonsstruktur basert på at lokalbefolkningen har allmenningsrett. Enten driver en person alene, eller han har med seg familiemedlemmer. De forskjellige driverne har slått seg sammen, og selger produktene sine gjennom et andelslag, i dag kalt al Alta Skiferbrudd. I tillegg har Minera Skifer AS bruddrettigheter og en betydelig produksjon i Alta. Opprinnelig var dette et selskap som ble stiftet i 1958 med navn AS Stensliperiet.

Begge selskapene har i dag en omfattende virksomhet der skiferproduksjonen foregår i store produksjonshaller og med en omfattende maskinpark.