Vedlikehold

FDV-dokument utarbeides av produsent eller utførende for monteringsarbeidene i forbindelse med overlevering.

FDV-instrukser skal utarbeides med struktur og innhold i henhold til NS5820 Tillegg A ”Oppbygging av brukerhåndbok”.

Dokumentinnhold

Dokumentet beskriver hvilke materialer som er levert og kan inneholde:
• Beskrivelse av leverte materialer, type skifer.
• Mengde, dimensjoner, kantbehandling og type overflate.
• Beskrivelse av materialer som er brukt ved montering
• Produktdatablad
• Beskrivelse av etablering med hensyn til grovrengjøring og annen behandling ved overlevering
• Vedlikeholdsinstruks, anbefalt daglig vedlikehold
• Anbefalt behandling ved skader, flekkfjerning og lignende
• Kontaktopplysninger til produsent og utførende entreprenør

Generelle råd, advarsler

Det kan gis en del generelle råd og advarsler som ikke nødvendigvis knyttes til en spesifikk leveranse. Dette er allmenngyldige råd som i de fleste tilfeller ikke er avhengig type skifer som er valgt. En del typer behandling gjelder for mange typer skifer og andre natursteismaterialer.

Impregnering av skifer

Skifer beskrives i mange tilfeller som vedlikeholdsfri. Vi vedlikeholder i liten grad skifer på taket og heller ikke bruddhellene i hagen eller skiferbelegningen på fortauene. Når vi kommer inn i huset er det mange som heller ikke iverksetter særlige tiltak. Ved bruk av skifer på kjøkkenet og på badet velger de fleste å impregnere skiferen med et egnet stoff.
Det finnes mange typer behandling på markedet. Noen av disse kjemikaliene trenger inn i steinen. Farge og glans i skiferen forblir omtrent uendret. Andre kjemikalier medfører mer glans og fargeforsterkning. Det er viktig å teste stoffet på en prøve eller på et lite felt først. I mange tilfeller er prosessen irreversibel.
Impregnering kan gi et enklere daglig vedlikehold og det kan medføre at det hindrer flekker av ulike slag til å sette seg fast. De fleste forhandlere kan gi råd om impregnering og daglig stell av skifer.
Til daglig vask av skifer er det lite behov for rengjøringsmidler. Ved valg av rengjøringsmiddel bør det tas hensyn til hvilken impregnering som eventuelt er benyttet. I de fleste tilfeller selges det rengjøringsmidler som er tilpasset impregneringen.

Elastiske fugemasser – bruk fugemasse beregnet for naturstein

På alle gulv skal det brukes elastiske fugemasser i overgang mellom gulv og vegg. Det samme gjelder i hjørner på vegger, mot søyler og lignende. Ved montering av skifer og annen naturstein må det brukes fugemasser som er beregnet for naturstein. Vanlig byggsilikon kan danne skjolder som trekker innover fra kantene. 

Syre

Norske skifertyper inneholder ikke kalk og blir dermed i liten grad påvirket av syrer. Sure vaskemidler og svake syrer kan derfor brukes ved grovrengjøring av et nylagt skifergulv. Syre reagerer med kalken i lim og sementbaserte fugemasser. Rester av lim og fugemasser på et nylagt gulv kan fjernes med slike midler. Det er viktig å skylle godt for å nøytralisere syren og for å hindre at sementsløret tørker og binder av i igjen. For mye sure midler vil også reagere med fugemassen. Det kan være en fordel å fukte gulvet og fugene før det behandles med syre. Da vil syren påvirke fugemassen i mindre grad. Små klumper og rester av lim og fugemasse kan skrapes med f.eks. en bit av en eikelist. Eiken er hard men vil ikke lage striper i skiferen slik som ved bruk av metallverktøy.

Flekkfjerning

Mange typer flekker lar seg fjerne med spesiell pasta som sparkles over flekken. Når massen er tørket skrapes pastaen av og de siste restene børstes og vaskes bort. Kan være svært effektivt på mange typer oljer, stearin og andre typer flekker. Bruk av White spirit og andre tynnere er som oftest mislykket. Resultatet blir gjerne at man får en stor flekk der det tidligere var en liten flekk. Syre fjerner alt som inneholder kalk, så som lim og fugemasser. Dersom det bruser når det påføres syre, inneholder flekken kalk. Syre kan også fjerne rustflekker. Det finnes også malingsfjerner som er beregnet for naturstein. Denne finnes både i flytende form til bruk på gulv og i pastaform til bruk på vertikale flater.