Ottaskiferens karakter

Ottaskifer er en type skifer som utvinnes i Sel kommune i Gudbrandsdalen av typen glimmerskifer. Det karakteristiske med denne skiferen er at den er av mørk fyllittskifer.

Fargemessig varierer skiferen fra rustrød til svart og den kan også ha en nyansert grå sølvfarge. Skiferen er blitt formet gjennom 400-800 millioner år av masser med med et relativt høyt leireinnhold. Særlig karakteristisk for Ottaskiferen er at den har knipper/rosetter av sorte amfibolkrystaller og små krystaller av granat. De ulike nyansene i overflaten til skiferen dannes av av glimmer og hornblende.

I de øverste lagene av Otta-skiferen er det blitt dannet rust. Når skifteren er bearbeidet vil den normalt ikke ruste videre.

Minera Skifer er alene om å levere Ottaskifer.