Montering

Her følger monteringsveiledninger for innvendig gulv, og for vegg med luftet eller ikke luftet kledning.

Montering innvendig gulv

Skifer monteres tradisjonelt etter to hovedprinsipper, setting i mørtel eller legging i lim. Innvendig brukes nå etter hvert mer og mer liming. Underliggende betongplate må være utherdet før legging av skifer. I rom hvor det er behov for vanntetthet eller i tilfeller der fukttransport fra underkonstruksjonen forventes, må det legges en membran. Det finnes et utall forskjellige limtyper på markedet. Sjekk med produsent/leverandør at limet tilfredsstiller kravene til heft.

Forbehandling: Underlaget må være så plant som mulig. Støvsug godt før start.

Priming: Underlaget forvannes, pass på å fjerne frittstående vann. Følg produsentens bruksanvisning nøye.

Liming av skifer: Velg et lim med god heft og følg produsentens bruksanvisning nøye. Limet påføres alltid som dobbeltliming, altså lim på både skiferhelle og underlag. Sørg for god limdekning.

Legges skiferen i mørtel, er det svært viktig at det benyttes lavalkaliesement.

Fuging: Fuges med skiferfug.

Vask: Etter legging er det viktig å vaske godt for å få vekk eventuelle lim- og mørtelrester. Bruk svamp og rent vann, og bytt vannet ofte.

Etterbehandling: Skifer kan etterbehandles med en vann-, fett- og oljeavvisende impregnering

Monteringvegg luftet kledning

Mest brukte opphengsystem for luftet kledning er med dybler som er boret inn i kanten av steinen.

Innfesting med dybler: Opphengsystemet blir ikke synlig. Blir i liten grad benyttet ved montering av skifer. Krever minimum 30 mm tykkelse på fasadeplatene. Innfestingen kan også bestå av skruer med ekspansjon som er montert på baksiden av skiferen.

Innfesting med klammer: Ved bruk av klammer blir klammerne synlig på overflaten. Klammerne omslutter skiferen på hvert hjørne. Det er mulig å levere klammer i tilsvarende farge som skiferen. Ved bruk av klammer kan det benyttes tynnere plater, gjerne 15 mm. Opphengsystemet blir mindre og lettere.

Tørrmur som luftet kledning: I bakkant av murstein med varierende dybde blir det saldert med mørtel. Det benyttes armeringsmatte og muranker for innfesting i bakenforliggende konstruksjon. Lufting ivaretatt med krysslekting og drenering i underkant. Mørtel skal ikke være synlig i veggen.

Limt på opphengsystem: Liming av skifer på opphengsystem får stadig større utbredelse.
Skiferen festes midlertidig med en spesialtape. Når limet herder danner dette en bestandig innfesting.
Metoden gir en fleksibel og rask montering.

Montering med overlapp: Skiferen festes med to eller flere skruer i overkant. Innfestingen skjules av overlappen.
Enkelt system som på mindre bygg kan monteres uten spesialkompetanse som fasadeentreprenør.

Montering vegg ikke luftet kledning

Montering her kan skje ved skifer limt på vegg, tørrmurt forblending eller forblending med fuget murverk.

Skifer limt på vegg: Skifer kan limes på konstruksjon av betong, Leca og andre materialer.
Festes med sementbasert lim, og fuges.

Tørrmurt forblending: Tørrmur kan brukes som forblending av betongkonstruksjoner.
På grunn av at mursteinen har varierende dybde blir det fylt ut med mørtel i bakkant av murverket.
Større konstruksjoner må forankres i bakenforliggende konstruksjon.
Mørtel skal ikke være synlig i ferdig mur.

Forblending med fuget murverk: Fuget murverk kan brukes til alle typer forblending; piper, peis, innvendig og utvendig. Fugene trekkes gjerne inn for å oppnå mer struktur i murverket, samtidig som en oppnår en skyggeeffekt.