Liskiferens karakter

Skiferbruddet i Dalbekken består av to hovedtyper drivverdig/spaltbar skifer, nemlig en mørk skifer variabel fra lys grå til tilnærmet svart eller mørk grå. Den andre typen er en mer grønnaktig til grå-grønn skifer som i bruddet ligger både over og under den mørke.

Overflatemessig varierer begge typene i hele spekteret mellom tilnærmet helt glatt overflate til overflate med grov til svært grov struktur. Skiferen med tilnærmet glatt overflate til middels struktur egner seg spesielt til gulvflis, trinn, plastering og andre innomhusprodukter, mens grovere struktur er mest egnet til fasade, bruddheller, takstein m.m. Skiferens struktur gjør at fargespillet i steinen skifter med sollyset, noe som gir en spesiell og interessant effekt på for eksempel en vegg.

Liskiferen er tett i strukturen og påvirkes ikke av vær og vind. Den naturlige overflaten har en spesiell glans, som gjør at den ikke trenger noen videre overflatebehandling.  Skiferen varierer mellom helt slett til veldig grov i overflaten (minner om bølgete vann, fra krusninger til store bølger).

Fra et brudd i Muru/Kvemo leverer Liskifer Kvemoskifer. Kvemoskiferens naturlige overflate har en sølvblank grå overflate, som er knudrete på grunn av granater.

Liskifer AS er alene om å levere Liskifer og Kvemoskifer.