Kantbehandling

Skiferen kan kantbehandles på ulike måter, både i forhold til kantens form og overflatebehandling.

Hugget kant

Det risses et spor i overflaten, hella snues, og det risses et svakt spor på baksiden identisk med det på overflaten. Ved hjelp av gjentatte slag mot en meisel med butt ende langsetter sporet på baksiden knekkes hella).

Hugget naturkant

Hugget ”naturkant” harmonerer med naturplanet, den litt ru overflaten som er karakteristisk for skifer, og gjør at hella ser naturlig ut både på oversiden og kantene. Likevel er kanten tilnærmet rett og nøyaktig.

Råhugget kant

Som hugget kant, men det risses ikke spor i overflaten/oppsiden; hella knekkes ved hjelp av gjentatte slag mot en meisel med butt ende på oppsiden der hella ønskes delt. Kanten blir mer rufsete og røff, men likevel ganske nøyaktig.


Fint råhugget kant

Det risses et spor på baksiden, meiselen deler hella ved slag på oversiden – operasjonen er den motsatte av den ved hugget kant). Kanten blir utseendemessig en mellomting av hugget og råhugget kant.

Klippet kant

Kanten blir bearbeidet v.h.a. skifersaks. Kanten blir røffere enn når den hugges, og den skrår innover sett fra overflaten.

Naturkant

Tilnærmet glatt kant som er et resultat av geologiske påkjenninger langt tilbake i tid

Saget kant

Delingen skjer ved hjelp av et diamantsagblad. Kanten blir glatt, nærmest glassaktig.

Slipt kant

En saget kant som etterpå er behandlet med slipeklosser, og som gjør kanten glattere og litt mørkere.

Polert kant

En saget kant blir behandlet med slipeklosser med høy finhetsgrad, og som gir en glansaktig og enda mørkere kant enn om den er slipt.

Flammet kant

En saget kant blir utsatt for kortvarig, sterk varme som medfører at enkelte partikler i steinen løsner slik at kanten blir mer ru. Utseende blir nesten som en hugget (natur-) kant.

Børstet kant

En saget kant blir børstet v.h.a. kraftige stål- eller nylonbørster slik at kanten blir litt mer ujevn, men samtidig litt ”glatt”.

Kantutvalg fra skiferbruddene

Oppdalskiferen har den nærmest unike egenskapen at den kan hugges; prinsippet er som ved skjæring av glass. Kantutvalget er derfor større enn for andre skifertyper.