Otta-skiferens historie

Ottaskiferen, som er den eneste av de omtalte skifertypene som er en glimmerskifer, eller leirskifer, har hatt mye de samme utviklingstrekk som Altaskiferen. Det var virksomhet i flere mindre skiferbrudd fra 1820-årene, og i 1830 ble det f.eks. levert skifer til Zion-kirken på Dovre.

Det første selskapet var Sel Skiferbrudd som ble etablert i 1875, og eksisterte til 1936. Skifertransporten foregikk kun vinterstid, og da til Veblungsnes (havn), og Eidsvoll (jernbane).

Vekst med jernbanen

Da jernbanen ble ført fram til Otta i 1896 ble det nærmest en eksplosjon i utviklingen av skifernæringen, og det ble etablert en rekke nye selskaper. Midt i Otta sentrum etablerte f.eks.Otta Skiferbrudd seg i 1899, og bruddet var i drift til langt inn på 1970-tallet. Opp gjennom årene har det vært mange forskjellige selskaper i sving, men via fusjoner og oppkjøp er disse nå blitt til ett, nemlig Minera Skifer AS, avdeling Otta.

Produktutvikling

Den industrielle utviklingen på Otta skjedde som nevnt som et resultat av bedrede kommunikasjoner, som i Alta, men det er nok en parallell: På Otta var også takskifer hovedproduktet helt fram til 1940-tallet. Da kom de første maskinene, og en begynte å sage og slipe skiferen, og fikk produkter som gulvflis, trappetrinn og fasadeplater. I perioder har det vært en stor eksport, helt opp i 70 % av produksjonsvolumet, og hovedmarkedet har vært Tyskland og Be-Ne-Lux-landene, men også en rekke bygninger og hageanlegg i Asia og andre verdensdeler er smykket med skifer fra Otta.