Geologi Liskifer

Grunnlaget for Liskifer er forekomsten av kvartittskifer ved Dalbekken i Sørli helt inne ved grensen til Sverige. Forekomsten er en del av Offerdalsdekket som har en alder mellom 600 og 1000 mil år.

Forekomsten består av  lag med lys svakt grønn skifer  i veksling med en mørkere skifer. Den lyse skiferen har overveiende glimmer mineralet muskovitt på overflata, mens  den mørke skiferen har glimmermineralet  biotitt.
Det er disse glimmerskiktene som gjør det mulig å spalte  fjellet til skiferplater.

Trykkspenninger

Forekomsten er mot nord overleiret av en løsere biotitt  rik skifer. Skiferen ligger over grunnfjellsgeneisene. Skiferforekomsten er nesten flattliggende.
Bergartene ved forekomsten viser betydelige horisontale trykkspenninger, noe som kan være en fordel med hensyn til for driften av forekomsten.

Kvemo-skifer

I Muru/Kvemo-området i Lierne kommune opptrer det betydelige mengder av Kvemoskifer.  Den er betegnet som en granat/glimmer-skifer.  Bergarten tilhører Skjøtingen/Seve-dekket og har trolig en alder på 500 millioner år. På grunn av endrede trykk og temperatur -forhold, er granaten i skiferen omvandlet til feltspatt.