Fuger

Fuging av et skiferbelegg er med og gir belegget en egen karakter. Dette kan både handle om fargen og bredden på fugene.

Farge på fuger

Farge på fugemasse kan brukes for å fremheve eller for å dempe fugemønster i et skifergulv. Ønsker man å fremheve leggemønsteret bruker man en fugemasse som danner en kontrast til den type skifer som er valgt. Tilsvarende kan leggemønsteret dempes ved å velge en fugemasse som er tilnærmet lik fargen på skiferen. Det er viktig å bruke riktig mengde med vann. Dersom det brukes mer vann enn angitt av produsenten, vil ikke fargen bli som forventet.

Fugebredde

Ved montering av skifer med slipt overflate kan det brukes smale fuger. Ved montering av grovere skifertyper i naturplan bør det monteres med større fugebredde. Store formater i naturplan har noe avvik i plan. Det er lettere å oppnå et godt resultat hvis man unngår smale fugebredder. Ved fuging av skifer med hugget kant må det brukes større fugebredde enn ved fuging av skifer med saget kant. Fugebredde i belegg med hugget kant må være minimum halvparten av tykkelsen på skiferen.

Oppfylling av fuger

I alle belegg med skifer og spesielt på gulv er det viktig at fugene er fylt helt opp. Like etter fuging vaskes skiferen forsiktig ved at svampen dras diagonalt over fugene. Altfor hard rengjøring i starten vil medføre at fugene ikke blir helt oppfylt.

Type fugemasse

I de fleste tilfeller brukes klinkerfug til fuging av et skiferbelegg. Det produseres en del varianter som dekker spesielle behov. De fleste fugemasser er sementbaserte. Det er viktig å ta hensyn til bredde på fuger for å velge riktig type fugemasse. Epoxy-sementbasert fugemasse brukes i næringsmiddelindustri og der det stilles ekstra store krav til fugematerialet.

Elastisk fugemasse

Mot vegger, søyler og i ekspansjonsfuger må det brukes elastiske fugemasser. Til skifer og andre natursteinsmaterialer må det brukes elastiske fugemasser som er tilpasset naturstein. En del typer elastiske fugemasser som er beregnet på keramiske fliser og andre materialer vil kunne misfarge skiferen. Misfargingen består ofte av «gardiner» eller skygger som trekker inn fra kantene.