Mur

Skifer har gjennom alle tider vært et grunnleggende bygningsmateriale. Lagdelingen gjør skiferen spesielt godt egnet til muring. En mur av skifer kan dessuten flyttes og gjenbrukes ved behov. Skifer er meget velegnet til stabling grunnet skiferens naturlige lagdeling.

Skifer kan benyttes til små og store murer og i mange ulike sammenhenger både inne og ute. En skifermur kan være alt fra en vakker ramme rundt et blomsterbed til en staselig hotellfasade. I tillegg til estetikk kan en skifermur ha svært praktisk nytte, eksempelvis som på steder med bratt terreng for å utligne høydeforskjeller.

Skifermurer er også svært velegnet i havneanlegg og elveforbygging, både pga estetikk og miljøhensyn, men spesielt på grunn av skiferens enestående fysiske egenskaper som frostsikkerhet samt motstandsdyktighet mot salter og andre forurensninger.

Murstein i skifer produseres med forskjellige kanter/visflater som gir forskjellig uttrykk. Skifermurstein leveres med naturkant eller hugget kant. Mursteinen varierer både i tykkelse (høyde), lengde og dybde (bredde).  Benevnelsene på mursteinen betegner dybden på steinen – altså hvor mye den bygger frem. Store murstein (maskinstein) sorteres i mindre og større dimensjoner, hvor det største også betegnes som murblokk.

Tradisjonelt mures skifermurstein med mørtel og fuger. Håndstein og maskinstein stablet opp ofte som en tørrmur, hvor det på baksiden fylles opp med betong eller drenerende masse. Alternativt kan det mures med fuger – noe som gir et annet uttrykk. Tynn skifermurstein med hugget kant (murkapp) kan gjerne kombineres og benyttes til høydejusteringer (shims).