Norsk skifer i dag

Selv om skiferen er skapt for millioner av år siden, og norsk skiferindustri har en tradisjon på flere hundre år, er skifer like tidsriktig i dag.

Som en norsk bergart er skiferen naturlig og bestandig, og er med og skaper gode ute- og innerom. Arkitekter tar gjerne tak i skiferen allerede i idé- og konseptfasen, fordi den er med og gir et bygg en spesiell karakter. Skiferen brukes også stadig mer i samspill med andre materialer, og eksporteres også til ulike markeder rundt omkring i verden.

{file:alt_text}

Forhandlere

Det meste av norsk skifer blir omsatt av forhandlere som gjerne driver med bearbeiding og skreddersøm i tillegg. Forhandlerne leverer i stor grad til entreprenører, murere og anleggsgartnere som utfører arbeider for sluttbruker.