Liskiferens historie

Liskiferens historie er relativt kort. Det startet i 1971-72. Via tilfeldigheter ble Alf Inderdal, som hadde arbeidet i et skiferbrudd på svensk side av grensen, kjent med at det i Dalbekken i Lierne fantes lignende skifer. Han kløvde bl.a. opp noen løsblokker og sendte prøver til geologisk undersøkelse.

Det viste seg at denne skiferen er svært lik den som Minera Skifer AS produserer på svensk side av grensen, og at forekomsten her tilhører den samme skiferkjeden. Det er dog enkelte forskjeller på skiferen fra de to bruddene.

Prøvedrift

I 1972 startet den første prøvedriften, men man støtte i årene etter på problemer både m.h.t. bruddrettigheter, råstoffkvalitet, egnede produksjonsbygninger, avsetning og ikke minst økonomi. I perioden 1979 til 1983 var det liten eller ingen aktivitet. Igjen fikk man problemer, men i 1996 startet man opp igjen etter 5 års stillstand. Nye problemer dukket opp, men man overvant disse, og i 2005 hadde man opparbeidet seg tilstrekkelig finansiell styrke til å investere i egen maskinpark og riktig utstyr.  

I dag har bedriften ca. 15 ansatte og et velegnet produksjonsanlegg som ligger ca. km fra skiferbruddet der råstoffet hentes ut. Liskifer produserer i dag stort sett alle de samme produktene som de andre skiferbruddene, men har også en betydelig taksteinsproduksjon.