Veianlegg

En forstøtningsmur i skifer er vakker og skaper et naturlig miljø langs veien. Maskinstein (murblokk) fra skiferbrudd brukes i økende grad til offentlige veianlegg som veiskjæringer, rundkjøringer, tunellåpninger, veiunderganger mm.

Det er mange årsaker til at bruken av skifer finner økt anvendelse i veianlegg. Viktige årsaker til dette er estetikk, miljø (bærekraftig materiale) og skiferens enestående fysiske egenskaper (blant annet frostsikkerhet samt motstandsdyktighet mot salter og andre forurensninger). I tillegg er den meget velegnet til stabling grunnet skiferens naturlige lagdeling.

Skiferbransjen kan prismessig konkurrere med alternative produkter.

Maskinstein sorteres i både mindre og større dimensjoner, og varierer både i tykkelse (høyde), lengde og dybde (bredde).  Benevnelsen betegner dybden på steinen – altså hvor mye den bygger frem.