Palmer Gotheim Skiferbrudd AS

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS startet opp i 1975. Siden 2007 har selskapet vært et heleid datterselskap av AF Gruppen. Samtidig tok selskapet over bruddrettighetene i Skarbekken.

Selskapet leverer i hovedsak lys Oppdalsskifer fra bruddet i Vollalia, men kan også tilby mørk Oppdalsskifer fra Skarbekk-bruddet.

Gradvis utvikling

Palmer Gotheim startet opprinnelig som et enmannsforetak i Vollalia I 1975. Første produksjonshall ble ferdigstillet i 1986. Samme år ble bruddets første gravemaskin innkjøpt samme år. Mannskapet økte noe utover 1990-tallet og i 1996 var det 6 mann ansatt i bruddet. I 2000 ble andre produksjonshall ferdigstillet. I 2006 var det 10 ansatte samt at det i sommerhalvåret var mellom 5 og 7 deltidsansatte. De siste investeringene er et sorteringsverk for tørrmur I 2008 og ny hjullaster og ny gravemaskin i 2011. I dag er det 12 ansatte på bruddet.

Produksjon

I Palmer Gotheim skjer uttak ved sprenging av raster. Det benyttes krutt. Ved spalting brukes lufthammer og kiler. Videre bearbeidelse av skiferen forgår ved at platene “ripes”, skiferen brytes eventuelt banes med hammer og meisel. Ved deling av platene til flis/trinn benyttes samme prinsipp som ved deling av glass.

Blokker som av forskjellige grunner ikke kan spaltes blir saget. Etter saging flammes evt. flammes og børstes, platene. Dette for å få mer struktur i platene. lusjon m.h.t. arbeidsforholdene de siste 40-50 årene.

Markeder

Trinn og flisproduksjon har i alle tider vært de beste produktene, selv om sålbenk, råemner og hugget murstein også har vært godt omsatt. Omsetningen ligger i dag på ca 12 millioner.