Liskifer AS

Liskifer har brudd og foredling i Sørli i Lierne Kommune i Nord Trøndelag. Skiferen i Dalbekken har vært drevet i perioder siden 1972 og Kvemo siden 1969.

Skiferforekomsten ligger like ved svenskegrensen og er en del av Offerdalsdekket. Hovedskiferbruddet i Dalbekken er ca. 500 m. langt og ligger i en svakt hellende sydvendt skråning ned mot Nordre Dalbekken. Tørrmur blir sortert i forskjellige dimensjoner rett fra salva i bruddet, mens produksjonsblokk blir transportert ned til fabrikken for klyving og videreforedling til bruddheller, gulvflis, trinn, belegningsstein, takstein m.m.  Liskifer driver også skiferbrudd i Kvemo. Kvemo-forekomsten er svært stor og strekker seg ut over store deler av Den nordlige delen av Lierne Kommune, og over til Sverige. Foredling fra begge bruddene skjer hos Liskifer på Jule industriområde.

Lokale eiere

I 1990 ble selskapet Liskifer As stiftet. Siden 1996 har selskapet vært eiet av Lierne Kommune og lokale private eiere. Bortsett fra en periode med permitteringer fra november 1997 – sommeren 1998, har skiferdrifte pågått kontinuerlig fram til i dag.

Li-Skifer har i dag ca. 15 fast ansatte både fra Norge, Sverige og Estland. Fra 1996 – 2005 ble all maskinkraft i bruddet innleid, men fra 2005 og fram til i dag har man valgt å investere i egen maskinpark, bestående av gravemaskiner, borerigg, hjullastere og dumper. Transporten av råblokk fra bruddet og ned til fabrikken på Jule Industriområde blir fremdeles innleid.

Bredt skiferspekter

Li-Skifer produserer i dag et bredt spekter av skiferprodukter, både for inne og utemiljø som f. eks:  takstein, forskjellige bruddheller, peis/benkeplater, gulvflis, trappetrinn, opptrinn, vindusbrett, fasade og sokkelplater, belegningsstein, forskjellige typer av tørrmur (råkopp), osv.