Altaskiferens karakter

Altaskifer er en kvartsittskifer som utvinnes i nærheten av Alta. Den er grå av farge og blir nesten sort ved polering. Skiferen er ekstremt hard og er mye brukt til tak og gulv.

Skiferen fra Altabruddene har en grågrønn overflate. Den kjennetegnes ved den rytmiske vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike bånd.

Altaskiferen har et kvartsinnhold over 35 % og kan derfor betegnes som kvartsittskifer.
Altaskifer er egentlig en omdannet, feltspatrik sandstein, med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler. Skifrigheten er et resultat av en omdanning av sandstein under høye temperaturer og høyt trykk for 590 millioner år siden.

En lav vannabsorpsjon gjør skiferen meget resistent mot frostsprengning og den er derfor svært godt egnet som takskifer og til annen utendørs bruk. Høy slitasjemotstand og sklimotstand gjør at altaskiferen har særlige fordeler som gulvmateriale og belegning i arealer med stor trafikk.

Alta Skiferbrudd SA og Minera Skifer leverer Alta-skifer.