Formbarhet

Skifer (skifrig = lagdelt) er blant de natursteinstyper som enklest lar seg forme til ønskede dimensjoner.

Tykkelse

Tykkelse er for de fleste skifertyper bestemt fra naturens side – se avsnitt om geologi. Et vertikalsnitt av en skiferblokk vil vise mørke, tilnærmet horisontale render med innbyrdes ulik avstand. Rendene viser anrikning av sjiktmineraler og hvor det er mulig å spalte, og består i hovedsak av mørk glimmer og feltspat.

Spalting

Skifer spaltes med hammer og meisel, med hydraulisk drevet meisel, med    slaghammer (store blokker), men også med vann. Sistnevnte krever en spesiell maskin. Spalting med meisel og slaghammer gir merker i angrepspunktene, og platene må derfor kuttes til riktige dimensjoner etter spalting, spesielt der kantene skal ligge mot fuger. Den mørke Otta-skiferen kan imidlertid spaltes etter kutting til riktige dimensjoner, merkene vil ikke synes eller virke skjemmende.

Kutting

Kutting til riktige dimensjoner gjøres ved ulike metoder. Mest vanlig er bruk av bygningssag med diamantsagblad og vann. Vannet smører og kjøler prosessen. Selve kuttet blir blankt i strukturen. Anbefales der skifer monteres med smale fuger.

Klipping

For plater opp til ca. 30 mm kan kantene klippes med manuell, elektrisk eller hydraulisk saks. Sakser kan leies. Vanlig metode for takskifer, men også til annet bruk hvor en grov kantstruktur kan aksepteres. Oppdal-skifer har den unike egenskapen at flis og plater kan ripes og knekkes. Riping skjer med ripenål (produsentene har slike for salg) eller liten kuttemaskin, og bør skje langs målestang eller mal. Sistnevnte betyr at riping og knekking kan skje langs kurver av tilnærmet enhver form, men krever noe erfaring.

Knekking

Knekking skjer etter vektarmprinsippet, dvs. ripemerket virker som bruddanvisning, og man knekker fra ripemerket. Produsentene gir opplæring. Knekt kant, eller hugget kant som noen sier, har en rustikk overflate. I noen tilfeller brukes kutteskive (tørrkutting) der krav til presisjon er lav. Otta-skifer bør ikke kuttes med skive der kanten ligger an mot fuge. Høyt glimmer-innhold gir oppflising av kant ved tørrkutting.

Skjæring og saging

Noen firma utfører abrasiv skjæring av flis og plater. Metoden foregår med vann av meget høyt trykk tilsatt slipemidler. Brukes til spesialarbeider, dekor, innfelling av andre steintyper etc.. Er spesielt godt egnet for kvartsittskifer. Runde bord kan sages, hvor verktøyene er festet på en sirkulær plate, eller de kan ripes og knekkes (Oppdal-skifer).

Bruddheller

Bruddheller har sitt navn fra utvinningsmetoden i brudd. Ved utsprengning dannes uregelmessige kanter, gjerne kalt naturkant hos produsentene, og platene får uregelmessige form og størrelse. Ved legging av bruddheller kan disse enkelt tilpasses hverandre ved å bruke hammer og banke langs kanten. Det må legges noe under hella slik at teten er fri for underlaget, og at man deretter banker forsiktig slik at man slår bort små biter av gangen.