Egenskaper ved skifer

Skiferen har iboende naturlige egenskaper som gir den et unikt uttrykk, som også kan foredles avhengig av hvor og hvordan skiferen skal brukes.

Skiferen kan gis ulik form gjennom tykkelse, spalting, kutting, klipping, knekking, skjæring og saging. Den kan kantbehandles på ulike måter, både i forhold til kantens form og overflatebehandling. Overflaten kan bearbeides på forskjellige måter, dels av praktiske årsaker, dels av estetiske. Endelig kan fugene eksempelvis i et skiferbelegg, gjennom farge eller bredde bidra til å gi belegget en egen karakter.