Fasade

Skifer er et velegnet materiale til forblending av vegger utendørs. Den gir en vedlikeholdsfri fasade, og gir byggverket et unikt uttrykk. Måten skifer reflekterer lyset på gir en levende fasade som vil variere med døgnets og årstidens vekslende lysforhold.

Ved forblending kan mange forskjellige typer, format og overflater brukes. Skiferen kan monteres med overflaten eller kanten synlig. Valget avhenger av hvilket uttrykk en ønsker, omgivelser, plass m.m.

Det finnes mange ulike monterings- og opphengsystemer for skifer på fasader. Videre kan skifermurstein mures med fuger eller stables uten fuger (tørrmur).