Belegning

Belegningsheller er et uteprodukt som produseres i et stort utvalg med hensyn til bredder og tykkelser. Belegningsheller er et utmerket produkt dersom man ønsker et solid, livfullt og unikt resultat. Til utendørs belegning kan også bruddheller være et godt alternativ. Disse har uregelmessig fasong og variert størrelse, og sorteres i flere forskjellige tykkelser.

Overflaten holder seg likedan år etter år og er tilnærmet vedlikeholdsfri.  Den ru overflaten gjør at skiferen er trygg å gå på. Skifer tåler store mekaniske påkjenninger. Belegningsheller og bruddheller er mye brukt i miljøgater, på promenader og fortau, i parker og på andre offentlige plasser, i innkjøringer, hager og på gårdsplasser m.v.

Belegningshellene sorteres i mange varianter avhengig av bruksområder og hvordan underlaget er. De kan enten legges i sand/grus, eller de kan støpes ned. Skifer har stor bøyestrekkfasthet med de store fordeler det medfører. Eksempelvis trenger norsk skifer kun å ha ca halve tykkelsen i forhold til en god granitt. Norsk skifer er kjøresterk og tåler tung bil- og busstrafikk. Forskriftsmessig grunnarbeid er selvsagt en forutsetning. 

Norskproduserte belegningsheller leveres med saget eller hugget kant, bruddheller med naturkant.