Dra slideren og se overflaten i ulik belysning

Laster...

Lierne Lys Slipt

Grunnlaget for  Lierne Lys og Lierne Mørk er  forekomsten av kvartittskifer ved Dalbekken i Sørli, helt inne ved grensen til Sverige. Forekomsten er en del av Offerdalsdekket  som har en alder mellom 600 og 1000 mil år.

Forekomsten består av  lag med lys svakt grønn skifer  i veksling med en mørkere skifer. Skiferen har glimmer mellom siktene. Det er disse glimmerskiktene som gjør det mulig å spalte  fjellet til skiferplater.

I bruddområdet kan forekomsten deles inn i følgende soner fra glimmerskiferen og nedover: Laminert skifer med vekslende til dårlig kløv, mørk grå skifer med god kløv, lys grå-grønn skifer med god kløv og  mørk laminert skifer med dårlig kløv.

Den lyse skiferen har overveiende glimmer mineralet muskovitt på overflaten
 


Populære bruksområder

Bestill en vareprøve

For arkitekter.

Format på vareprøve: 10 x 10

Feil: Du må fylle ut alle feltene.

Sender bestilling...

Kontakt leverandør

Liskifer AS
Jule industriområde, 7884 Sørli
Telefon: 74 33 85 25
Faks: 74 33 85 29
E-post: arvasli@online.no
Nettsted: http://www.liskifer.no