Dra slideren og se overflaten i ulik belysning

Laster...

Alta Natur

Skiferen fra Altabruddene har en grågrønn overflate. Den kjennetegnes ved den rytmiske vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike bånd.

Altaskiferen har et kvartsinnhold over 35 % og kan derfor betegnes som kvartsittskifer.
Altaskifer er egentlig en omdannet, feltspatrik sandstein, med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler. Skifrigheten er et resultat av en omdanning av sandstein under høye temperaturer og høyt trykk for 590 millioner år siden.

En lav vannabsorpsjon gjør skiferen meget resistent mot frostsprengning og den er derfor svært godt egnet som takskifer, spa-basseng og til annen utendørs bruk. Høy slitasjemotstand og sklimotstand gjør at altaskiferen har særlige fordeler som gulvmateriale og belegning i arealer med stor trafikk.


Bestill en vareprøve

For arkitekter.

Format på vareprøve: 10 x 10

Feil: Du må fylle ut alle feltene.

Sender bestilling...

Kontakt leverandør

Altaskifer AS
Strandveien 48 9513 ALTA
Telefon: +47 78 43 43 43
E-post: post@altaskifer.com
Nettsted: www.altaskifer.com