Moderne kirke kombinerer glass og skifer

Mortensrud Kirke i Oslo representerer en betydelig fornyelse av kirkearkitekturen. Bygget har en materialbruk og en arkitektur som integrerer bygget i sine omgivelser og skaper flotte visuelle opplevelser.

Kirken ligger på toppen av en liten åskam mellom bergknauser og store furutrær. Anlegget består av to bygninger, et menighetshus og selve kirken. Kirkens vegger er en kombinasjon av mur og glass. Utvendig har kirken tørrmur av skifer og store, solide glassflater. Også bak glassflatene, på innsiden, skjuler det seg store tørrmurer i skifer.

Ved å bringe tørrmur inn i kirken, bryter man med forventningene til folk flest. Utvendig virker tørrmurene som en støtte for bygget, og som et feste til berget. Inne i kirken er det glassflatene som tilsynelatende løfter skifermurene opp fra bakken og støtter tørrmurskiferen der den ligger i lag oppover mot taket. Tørrmurlagene er lagt med åpne mellomrom, slik at dagslyset slipper igjennom. Hullene i skiferveggene gir et lysspill som er i konstant forandring.

Mortensrud kirke

  • Sted: Mortensrud, Oslo
  • Skifer: Dovre, Tørrmur
  • Arkitekt: Jensen og Skodvin Arkitektkontor
  • Kunde: Kirkelig fellesråd i Oslo
  • Brutto areal: 2200 m2
  • Byggeår: 2002
  • Leverandør: Minera Skifer AS