Rustikk og forfinet hotellinteriør

Rica Hotell ligger på Nedre Bakklandet i Trondheim, og består av en bryggedel og en parkeringshusdel. Bryggedelen inngår som en del av bryggerekkene lands Nidelven i Trondheim.

Intensjonen med bryggemotivet er å skape en tilknytning til de tradisjonelle bryggene lands Nidelven, men samtidig fremstå som nye og moderne gjennom detaljering og bruk av materialer som blant annet glass og skifer.

Bebyggelsen har en svært sentral og eksponert beliggenhet på Nedre Bakklandet, og det er i reguleringsplanen lagt strenge begrensninger for den nye bebyggelsens form, høyder, takvinkler og materialbruk. Hele den eksisterende bryggedelen er revet, men fundamenter og gulv på grunn er beholdt.

Hotellet er et fullservice-hotell med brasseri, restaurant og bar i tillegg til konferanseavdeling. Hotellet ligger i bryggedelen, som består av tre saltakshus hvor det midterste er en åpen glassgård. Åpent inn mot glassgården ligger bar, restaurant samt hovedinngang med resepsjon. Resepsjonen har gulvbelegg av skifer som fortsetter mot heis/trapp og videre opp på heisvegg. Interiøret spiller sammen med eksteriøret i en blanding av det noe rustikke og forfinede.

Rica Hotell Bakklandet

  • Sted: Trondheim
  • Skifer: Oppdal, Silkebørstet
  • Arkitekt: Madsø & Sveen Sivilarkitekter AS
  • Kunde: KLP Næringsbygg
  • Brutto areal: 2200 m2
  • Byggeår: 2011
  • Leverandør: Minera Skifer AS