Om Norsk Skifer

Norsk Skifer er en nettportal drevet av fem norske skiferprodusenter. Nettstedet skal bidra til økt kunnskap og bruk av norsk skifer. De norske produsentene bak nettstedet er Alta Skiferbrudd SA, Liskifer AS, Minera Skifer AS, Oppdal Sten AS og Palmer Gotheim Skiferbrudd AS. 
Nettportalen er støttet av Innovasjon Norge.