Går sammen om å profilere norsk skifer

Fem ledende norsk skiferprodusenter har gått sammen om å profilere og øke kunnskapen om skifer i Norge. Under navnet Norsk Skifer lanserer de fem produsentene et nettsted som i første rekke har arkitekter og andre beslutningstakere innenfor bygg og eiendom som målgruppe. Den felles satsingen er støttet av Innovasjon Norge.

Det nye nettstedet inneholder en rekke ulike funksjoner som skal inspirere i ord og bilder og samtidig øke kunnskapen om skifer:

  • En film som viser hvordan skiferen blir til, fra den tas ut i fjellet til den behandles av steinhoggeren, som nøye leser hver enkelt stein.
  • Prosjektbeskrivelser i tekst og bilder, hvor det legges vekt på hvor og hvordan skiferen er tatt i bruk for å gi prosjektet karakter, kombinert med korte fakta om arkitekt, kunde, byggeår, areal, bruksområder etc.
  • En produktkatalog med bilder og fakta på i alt 14 norske skifertyper, hvor brukerne i tillegg får se hvordan hver enkelt skifertype fremstår med ulike overflate- og kantbehandling. Dette gjør at produktkatalogen inneholder godt over hundre variasjoner av norsk skifer.
  • Et eget kunnskapssenter, hvor brukerne kan få svar på alle type spørsmål, som hvordan skiferen ble til for millioner av år siden, særpreget til den enkelte skifertypen, men også egenskaper, formbarhet, behandling og bruk av skiferen i det daglige.
  • Et fotogalleri med eksempler på ulike bruksområder, som vegg, pipe, bad, ute, hytte, tak, hage etc.
  • Aktuelle tender og nyheter om norsk skifer.

Den primære målgruppen for nettstedet er arkitekter, men også natursteinforhandlere, entreprenører, montører og byggherrer. Innovasjon Norge har gitt støtte til etableringen av nettstedet, som er bedriftsnøytral.

Fem skiferprodusenter samarbeider

Bak Norsk Skifer står fem produsenter, som har skiferproduksjon fem steder i landet. De fem produksjonsstedene har til dels ganske sammenfallende historie, og ligger alle langt fra større byer.

De fem skiferprodusentene er Alta Skiferbrudd SA, Liskifer AS, Minera Skifer, Oppdal Sten AS og Palmer Gotheim Skiferbrudd AS.

I Alta har både Alta Skiferbrudd SA og Minera Skifer produksjon. Også i Oppdal er det flere produsenter med skiferbrudd, Oppdal Sten AS, Palmer Gotheim Skiferbrudd AS og Minera Skifer. Liskifer AS er eneste produsent i Lierne, Minera Skifer i Otta.